TABLO OLUŞTURMAK

Kod:

||~ BASLIK||
||ACIKLAMA||

BASLIK kısmına Tablonuzdaki başlıkları yazarsınız.

ACIKLAMA kısmına kutunun içerisine yazmak istediklerinizi yazarsınız.

Yan yana konulduğu sırada tablonuzu || kullanarak bölebilirsiniz.

Örnek:

|| X ||~ 1||~ 2||~ 3||~ 4||~ 5||
||~ A||A1||A2||A3||A4||A5||
||~ B||B1||B2||B3||B4||B5||
||~ C||C1||C2||C3||C4||C5||
||~ D||D1||D2||D3||D4||D5||
||~ E||E1||E2||E3||E4||E5||
||~ F||F1||F2||F3||F4||F5||
X
A1 A2 A3 A4 A5
B1 B2 B3 B4 B5
C1 C2 C3 C4 C5
D1 D2 D3 D4 D5
E1 E2 E3 E4 E5
F1 F2 F3 F4 F5
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License