DİYAGRAM OLUŞTURMAK

Kod:

[[include module:diagram x=U|y=L]]

kısmına X ekseninde kesit noktaları eklersiniz. Genellikle (T)Zaman Olarak Kullanılır (Pazartesi - Salı / Gün 1 / Gün 2)

Kod:

x='Pazartesi', 'Salı', 'Çarşamba'

kısmına Y ekseninden artışı belirlersiniz. ve bu kısma mutlaka sayı ile doldurulmalıdır. (0 / 1500 / 827)

Kod:

Y=0, 32, 82, 1, 92

Örnek:

Kod:

[[include module:diagram 
x='A', 'B', 'C', 'D'|
y=1003, 234, 427, 1520
]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License