Yeni Nesne Siniflari
m%C3%BChendislik

Attention!

This page work in progress, as soon as it's possible page will be update.


Nesne Sınıfları Nedir ?


Muhafaza edilen tüm anormal nesneler, varlıklar ve fenomenlere bir Nesne Sınıfı atanır. Bir Nesne Sınıfı, standart RSC şablonunun bir parçasıdır ve bir nesnenin ne kadar zor olacağını belirlemek için kaba bir gösterge işlevi görür. Evrende, Nesne Sınıfları çevreleme gereksinimlerini, araştırma önceliğini, bütçelemeyi ve diğer hususları belirleme amaçları içindir. Bir RSC'in Nesne Sınıfı, bir dizi faktör tarafından belirlenir, ancak en önemli faktörler, içerdiği zorluk ve amaçtır.

Eta

Zararsız, tahrik edilmedikçe zararı bulunmayan veya anormal etkileri güvenli bir etkene bağlı olan, tek başına zararsız özelliklere sahip anormal varlıklardır.


Lambda

Ne yapacağı kestirilemeyen fakat güvence altına alınabilen varlıklardır. Yapacakları tam olarak kestirilemeyeceği için tedbir alarak yaklaşılmalıdır. Orta seviye tehdit içeren anormal varlıklar için de kullanılır.


Sigma

Bu sınıf, yüksek tehdit içeren ve şiddet eğilimli olan anormal varlıklardır. Sürekli olarak kapsanması gereklidir. Bu sebeple yüksek koruma gerektirir.


Özel Olarak Hazırlanmış Nesne Sınıfları


Upsilon

Bu sınıf gerçeklik ile oynayabilecek ve felaket senaryolarını canlandırabilcek tehlike veya tehlikesiz tüm RSC'lere verilen sınıftır bu sınıfa ait tüm dosyalar seviye 4 üstüdür.

wip
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License